รูปภาพของPawinee Nakkhum [staff]
ยินดีต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่การเรียนในระบบอีเลิร์นนิ่ง ภาคเรียนที่ 1/60
โดย Pawinee Nakkhum [staff] - Monday, 25 September 2017, 11:05AM
 

ขอต้อนรับเข้าสู่ระบบอีเลิร์นนิ่ง ภาคเรียนที่ 1/60 ค่ะ สำหรับน้องๆ นักศึกษาที่เข้าเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิงในภาคเรียนนี้ จะใช้ username และ password เป็นระบบเดียวกับระบบลงทะเบียน(SLCM) ค่ะ

ถ้าพบปัญหาในการใช้งานหรือต้องการแจ้งปัญหากับเจ้าหน้าที่อีเลิร์นนิง น้องๆ สามารถแจ้งได้ที่ ระบบแจ้งปัญปัญหาการใช้งาน e-Learning หรือต้องการปรึกษากับเจ้าหน้าที่โดยตรงให้โทรมาที่ 02-954-7300 ต่อ 765 หรือมาที่อาคาร 8 ชั้น 5 แผนกการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ในวันและเวลาทำการค่ะ คือ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.